Story

montréal. / 1st away/ 4 years/ aug. 15 – 19/ citoyen du monde.

No French, English only. No camera, phone only. Memories #inreconstruction

[à] montréal

” … So the tree rustles in the evening, when we stand uneasy before our own childish thoughts: Trees have long thoughts, long-breathing and restful, just as they have longer lives than ours. They are wiser than we are, as long as we do not listen to them.

But when we have learned how to listen to trees, then the brevity and the quickness and the childlike hastiness of our thoughts achieve an incomparable joy. Whoever has learned how to listen to trees no longer wants to be a tree. He wants to be nothing except what he is. That is home. That is happiness.”

― Herman Hesse, Bäume. Betrachtungen und Gedichte

2015

Saïgon. / Vietnam. / nothing, only audacity.

Vanilla Butter. / comfort of home/ the beginning of everything. / Chi. Memories no longer #inreconstruction

“Thành phố này buồn cười thật đấy, lúc thì nhỏ bé đến lúc vô tình vẫn gặp lại nhau. Đôi lúc lại to lớn đến độ khi chia tay sẽ ngàn lần xa cách không bao giờ tìm thấy nhau chứ đừng nói đến việc hối hận tìm nhau về để yêu thương.”

Quán cà phê dì Hoa, Lê Văn Sỹ, Quận 3, Sài Gòn

1995